Guldvog.no

†Hr. Arnfinn Guldvog† †Enkefru Elsa Johanna† Mr. Jan Gerhardsen Guldvog Ma'am Rhea Kristine G.


Ytterligere detaljer om bildet finnes her!

Fotograf: Leif Ørnelund

Takk til www.oslobilder.no og Oslo museum, for dette vakre bildet!

Schiphol, Amsterdam, før flight, til Manila.
Dét siste bildet, av meg selv, før jeg forlater Europisk luftrom, med KLM (Oslo-Amsterdam-Manila).

†Mr. Jan Guldvog

PASSET MITT HAR GÅTT UT!!!

†R.I.P.†
Eventuelle minneord, om †Mr. Jan Guldvog† kan sendes, til jan.gerhardsen@guldvog.no.